Home

Welkom

De Groene loper Almelo is gestart met zo’n 20 projecten. Op 12 mei 2015 zijn de eerste vouchers uitgedeeld. Eind 2015 zijn er nog 10 aanvragen binnengekomen en nog 10 ideeën die mogelijk ook nog tot een aanvraag leiden. Het gaat dus goed met de groene loper, Almelo wordt steeds groener.

Uitreiking voucher voor Groene loper Almelo.

Voucher uitreiking

2015-05-16 09.47.25

Buurtproject bij het Hagenpark

2015VoedselbankOpeningKeet3

Moestuin Voedselbank

almelo

Kernteam Groene Loper Almelo
Frank van Marle (IVN Almelo)
Ron Poot (St. Natuurhus Almelo)
info@groeneloperalmelo.nl